ไส้กรอง/อุปกรณ์
4 IN 1 CARTRIDGE – ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลทางเทคนิค

  ขั้นตอนของการกรอง

  4 ขั้น

  ขั้นตอนการกรอง 2

  หินทรายปะการัง

  ขั้นตอนการกรอง 1

  กรานูลา แอ็คทิวิเทด

  ขั้นตอนการกรอง 3

  ตะกอน - 10 ไมโครเมตร

  ขั้นตอนการกรอง 4

  แอคทีวิเทดคาร์บอนบล็อคชนิดเม็ดจากไม้ไผ่- 1 ไมครอน

  ข้อมูลทางเทคนิคและตัวเลือกสินค้า

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวเลือกสินค้า โปรดดูที่เอกสารข้อมูล

  ดาวน์โหลดเป็น PDF