เครื่องทำน้ำร้อนแบบทันทีสำหรับการอาบน้ำ
WS 35 E-2 (STE) – ข้อมูลทางเทคนิค