เครื่่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน
DHE 18 SLi 25 A – ข้อมูลทางเทคนิค